Giấy in điện tim, giấy in sản khoa, giấy in nhiệt dùng trong y tế

Giấy in monitor

Giấy in monitor sản khoa

Giấy in nhiệt 

Giấy in máy nước tiểu

Giấy in máy xét nghiệm

Giấy in máy y tế

EKG/ECG PAPER

ABBOT

AMES

SPACELABS

COLSON

– 1CH.

COLSON

– 3CH.

COLLINS

COSMED

CRITIKON

CRITIKON

DINAMAP

ECAFIX

Cỡ giấy:

110×25

Cỡ giấy:

57×25

Cỡ giấy:

50×30

Cỡ giấy:

50×15

Cỡ giấy:

134×30

Cỡ giấy:

58×25

Cỡ giấy:

57×25

Cỡ giấy:

112×25

Cỡ giấy:

80×25

Cỡ giấy:

50×27

ESSILOR

FUTREX

JAEGER

LOGOS

PRIMEDIC

PROGETTI

S&W

SHIMADZU

TOSHIBA

SENSORMEDICS

Cỡ giấy:

57×25

Cỡ giấy:

57×25

Cỡ giấy:

110×25

Cỡ giấy:

50×30

Cỡ giấy:

57×25

Cỡ giấy:

60×15

Cỡ giấy:

50×30

Cỡ giấy:

105×20

Cỡ giấy:

110×21

Cỡ giấy:

126x100x200

BIOSOUND

BIOTRONIK

BISTOS

CADENCE

CIRCADIAN

DEK

DMI

ERGOLINE

GOLDWAY

HUNTLEIGH DIAGNOSTICS

Cỡ giấy:

216x280x200

Cỡ giấy:

111x125x300

Cỡ giấy: 130X120X250

Cỡ giấy:

112x90x160

Cỡ giấy:

216x280x400

Cỡ giấy:

144x150x300

Cỡ giấy:

216x280x300

Cỡ giấy:

210x150x250

Cỡ giấy:

112x100x300

Cỡ giấy:

152x150x150

LITTON DATAMEDIX INC.

MEDTRONIC

MIDITRON

MYCOM

NEC

OLYMPUS

REYNOLDS

SONOTRON MEDICAL

ST. JUDE

MEDICAL

TOITU CO.

Cỡ giấy:

120x100x150

Cỡ giấy:

110x150x300

Cỡ giấy:

60x120x500

Cỡ giấy:

134x100x150

Cỡ giấy:

144x125x400

Cỡ giấy:

100x141x60

Cỡ giấy:

219x280x500

Cỡ giấy:

216x280x300

Cỡ giấy:

210x140x250

Cỡ giấy:

152x150x200;

ULTRASOUND TECHNOLOGIES

BEXEN

BIONET

COLIN

FARUM

INVIVO RESEARCH

LOHMEIER

MITSUBISHI

B&W

SIBELMED

ST ELECTROMEDICINA

Cỡ giấy:

114x100x150

Cỡ giấy:

50×30; 120×30

Cỡ giấy:

215×25; 214×25

Cỡ giấy:

50×30; 57×25

Cỡ giấy:

109×40; 130×25

Cỡ giấy:

80×30; 58×25

Cỡ giấy:

63×30; 50×30

Cỡ giấy:

110×21; 216×21;

Cỡ giấy:

57×25;

110×25;

Cỡ giấy:

60×15; 120×20

A.M.S

BIOSYS

BIOSET

CAMBRIDGE

ERGOCID

HORMANN MEDIZIN.

MEDELEC

SEWARD (WAKELING)

ZOLL

BTL

Cỡ giấy:  120x100x150;

145x100x150

Cỡ giấy:

112X120X150;

120X120X150;

Cỡ giấy:

110×30; 110x100x200

Cỡ giấy:

215x280x250; 210x300x200

Cỡ giấy:

120x150x250; 110×30

Cỡ giấy:

110×30; 110x100x200

Cỡ giấy:

215x280x300;

210×100;

Cỡ giấy:

100x100x150; 145x100x150

Cỡ giấy:

50×30;

90x90x200

Cỡ giấy:

210×30; 112×25; 57×25;

DR.LEE

ELETTRONICA TRENTINA

MINJHART

SONY B&W

INNOMED

PHYSIO-CONTROL

DATASCOPE

VITALOGRAPH

WELCH ALLYN

SCHWARZER

Cỡ giấy:

50×30;

63×30;

118×30

Cỡ giấy:

50×30; 134×30; 120×30;

Cỡ giấy:

60×25; 70×25; 80×25

Cỡ giấy:

110×20; 216×25; 210×25;

Cỡ giấy:

50×30; 58×20; 112×30; 80×30

Cỡ giấy:

106×25; 108×23; 42×25; 50×30

Cỡ giấy:

50×30;

60×25;

63×45;

Cỡ giấy:

112×25;

110×25;

60×25

Cỡ giấy:

210x280x200;

57×10;

114×20

Cỡ giấy:

210x150x400; 210x300x1000;

MENNEN MEDICAL

KONTRON

COROMETRICS

MITSUBISHI-OLMEC COL.

MARQUETTE

HELLIGE-MARQUETTE

FUKUDA

SANGYO

QUINTON

SONICAID

PHILIPS

Cỡ giấy:

216x280x200; 220x300x500; 216x280x400

Cỡ giấy:

126x75x200; 144x75x240; 216x140x400

Cỡ giấy:

152x90x150; 140×43; 152x120x150

Cỡ giấy:

110x110x100; 100x150x050; 110×22

Cỡ giấy:

50×30; 210x280x300; 215x280x300; 108×23;

Cỡ giấy:

210x300x150; 90×35; 90x90x360

Cỡ giấy:

44×25;

57×25;

58×25;

110×25;

Cỡ giấy:

210x300x200; 216x280x200;  216x280x218;

Cỡ giấy:

40x150x150;

80×25;

92×25;

143x150x300

Cỡ giấy:

50×20; 75×25; 170x125x400; 210x300x100

KENZ

BIOCARE

KRANZBUHLER

SONY COLOUR

MEDIGATE

SECA

SUNRAY

COMEN

ASTRON/MEGOS

ASPEL

Cỡ giấy:

50×30;

183×30;

210×30; 112x90x300; 183x250x200;

Cỡ giấy:

11mm2x27m

210mmx30m

112mmx100mm-150P

Cỡ giấy:

96x100x500; 120x100x150; 141x100x280; 150x100x150

Cỡ giấy:

100x140x200; 100x140x100; 144X100X200; 148x210x100;

Cỡ giấy:

112mmx30m; 112mmx30m; 112mmx30m; 215mmx280mm-200P

Cỡ giấy:

50×30; 90×28; 90x70x400; 126x150x150; 210x150x170

Cỡ giấy:

112mmx100-150P; 156mmx100mm-150P;

Cỡ giấy:

50x20m; 80x20m; 210x30m; 112×100-150P; 152×100-150P;

Cỡ giấy:

50×15; 50×30; 60×15; 120×20; 120×30; 130×25; 134×15; 134×30; 209×20;

 

Cỡ giấy:

58×25;

60×10;

60×25;

104×40;

110×10;

112×10;

112×25;

210×25;

210×20;

MORTARA

INST.

FUKUDA CARDISUNY

LABORATORY-PRINTER

BURDICK

BOSCH-DIMEQ

MITSUBISHI COLOUR

FUKUDA DENSHI

HELLIGE

ESAOTE BIOMEDICA

CARDIETTE

Cỡ giấy:

108×23; 215×50; 50x70x260; 210x300x250; 215x280x250; 297x215x400;

Cỡ giấy:

50×30;

110×25;

130×30; 50x70x400; 63x100x300; 63x100x400; 130x75x600;

Cỡ giấy:

37×25; 57×25; 58×25; 60×25; 63×45; 70×25; 80×25; 109×25; 110×25; 112×25; 114×25; 208×50

Cỡ giấy:

50×20; 50×30; 50×45; 63×30;

63×45; 106x140x200; 210x150x300;

210x300x200; 215x280x200;

Cỡ giấy:

50×30;

57×10;

63×30;

120×30;

134×30;

135×30;

144×30;

144×50;

145×60; 30x135x370; 50x75x400;

Cỡ giấy:

110×22; 100x110x100; 100x150x50; 105x110x200; 110x110x100; 110x160x130200

x216x50; 200x216x100;

Cỡ giấy:

50×30;

63×30;

130×30;

144×30;

210×30;

63x75x400;

110x140x100; 210x300x330; 210x150x200; 216x280x200 216x300x1000;

Cỡ giấy:

49×30; 49×50; 50×30; 55×40; 110×50; 130×50; 120x150x500; 130x135x370; 170x150x500; 207x135x370; 208x280x500;    250x200x750;

Cỡ giấy:

50×30;

90×28;

142×30;

80x70x315;

90x70x400; 126x150x170; 210x150x170 210x150x280; 210x280x200; 210x280x215; 210x300x200; 216x300x300

Cỡ giấy:

50×15;

50×30;

60×15;

120×20;

120×30;

130×25;

134×15;

134×30;

209×20;

209×20;

210×30;

60x75x250; 120x100x300; 209x150x200; 209x300x200;

CARDIORAPID

EDAN

SCHILLER

CARDIOLINE

HEWLETT PACKARD

EEG – INK PAPERS

SIEMENS

NIHON KOHDEN

 

 

Cỡ giấy:

50×30;

50×15;

60×15;

134×30;

134×15;

130×25;

120×30;

120×20;

209×20;

209×30;

134×30;

120×30; 210x150x200; 50x70x260; 60x75x250; 120x100x30;

Cỡ giấy:

50mmx20m; 80mmx20m; 110mmx140mm-20m; 112mmx90-150P; 112mmx100-150P; 152mmx90-150P; 210mmx295mm;

Cỡ giấy:

130×50; 32x75x230; 70x100x200; 80x70x315;  90x90x270; 90x90x400; 120x100x500; 135x140x150; 144x100x350; 210x140x150; 210x140x250; 210x150x400; 210x280x140; 210x280x215; 210x280x500;

Cỡ giấy:

45×30; 50×30; 60×30; 112×30; 120×30; 125×50; 134×30; 161×35; 183×30; 210×30; 241×50; 60x100x300; 112x100x300;  134x100x300; 183x250x200; 210x80x200; 210x280x200; 216x280x400;

Cỡ giấy:

45×30; 50×30; 63×45; 126×60; 120x150x300; 152x100x150; 150x100x150; 210x297x100; 210x594x100;  210x300x250; 210x300x200; 215x280x200; 215x280x250;  216x280x350;

Cỡ giấy:

200x300x1000; 210x300x1000; 230x300x1000; 240x300x1000; 245x300x1000; 250x300x1000; 300x300x1000; 330x300x1000; 345x300x1000; 360x300x1000; 370x300x1000; 400x300x1000; 418x300x1000; 420x300x1000; 430x300x1000; 448x300x1000; 455x300x1000; 458x300x1000; 500x300x1000

Cỡ giấy:

50×30;

50×50;

60×50;

104×30;

120×50;

123×30;

144×50;

148×25;

216×50;

50x75x400;

63x75x400; 104x100x300; 120x200x500;  144x150x400; 147x200x500; 148x100x400; 180x300x1000; 210x150x500; 210x300x200; 210x300x400; 216x140x400;

Cỡ giấy:

50×20; 50×30; 63×30;  135×30; 144×30; 146×60; 216×45; 216×60; 50x75x400; 50x100x300; 63x75x400; 110x140x150; 110x150x300; 144x75x400; 145x100x250; 150x90x300; 210x140x200;  210x30x1000; 210x300x200;   210x300x330; 216x150x400; 30

Hỗ Trợ

BÁN HÀNG TOÀN QUỐC

Online 24/24

Call, SMS, Zalo

Hotline: 0987315855

Nhung: 0339973281

Huyền: 0868888927

Hoàng: 0332637099

GiaMinh: 0974842188

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ hỗ trợ bạn

Gửi yêu cầu báo giá

0987315855

http://zalo.me/0987315855
FACEBOOK