Oxy sensor flow sensor máy thở gây mê

Chúng tôi chuyên cung cấp và phân phối những loại phụ máy giúp thở và máy gây mê kèm thở của những hãng sau: Marquet, Envitec, GE Vensamed, Carefusion, Ventilators Plus, Allied Healthcare, Covidien, Hudson RCI, Drager Medical, Newport Medical, Philips Respironics, Sechrist Industries, Sensormedics 
1. Phillips Esprit V100 & V200:
1001339 Oxygen Flow Sensor (FS2) Phillips Esprit V100 & V2001001339 Oxygen Flow Sensor (FS2) Phillips Esprit V100 & V200

2.Flow Sensor, Carefusion VIP Gold Partner Monitor:
15420 Flow Sensor, Carefusion VIP Gold Partner Monitor

3.Flow Sensor II, Carefusion Vela Ventilator (Original Style):
15972 Flow Sensor II, Carefusion Vela Ventilator (Original Style)15972 Flow Sensor II, Carefusion Vela Ventilator (Original Style)
15972 Flow Sensor II, Carefusion Vela Ventilator (Original Style)

4.Flow Sensor, Diamond (Blue Tubing & smaller) Carefusion Vela:
16496 Flow Sensor, Diamond (Blue Tubing & smaller) Carefusion Vela16496 Flow Sensor, Diamond (Blue Tubing & smaller) Carefusion Vela
16496 Flow Sensor, Diamond (Blue Tubing & smaller) Carefusion Vela16496 Flow Sensor, Diamond (Blue Tubing & smaller) Carefusion Vela

5. Q3 Exhalation Flow Sensor, Covidien 7200 Ventilator:
4-018256-00 Q3 Exhalation Flow Sensor, Covidien 7200 Ventilator

6. Q2 Flow Sensor (Air) Covidien 7200 Ventilator:
4-019535-00 Q2 Flow Sensor (Air) Covidien 7200 Ventilator

7. Q1 Flow Sensor (Oxygen) Covidien 7200 Ventilator:
4-019536-00 Q1 Flow Sensor (Oxygen) Covidien 7200 Ventilator

8. Flow Sensor, Air or Oxygen Covidien 840 Ventilator:
4-072211-SP Flow Sensor, Air or Oxygen Covidien 840 Ventilator

9. Exhalation Flow Sensor, Q3 Covidien 840 Ventilator:
4-072212-SP Exhalation Flow Sensor, Q3 Covidien 840 Ventilator

10. Mesh Screen Filter, Flow Sensor, Maquet, Servo 300:
6424030 Mesh Screen Filter, Flow Sensor, Maquet, Servo 300

11. Sensormedics Nasal CPAP Infant Flow System:
772222 Sensormedics Nasal CPAP Infant Flow System772222 Sensormedics Nasal CPAP Infant Flow System

12. Spirolog Flow Sensor, Pack of 5 Drager Evita Series: (Flow sensor dùng cho máy giúp thở Drager)
 8403735 Spirolog Flow Sensor, Pack of 5 Drager Evita Series8403735 Spirolog Flow Sensor, Pack of 5 Drager Evita Series
8403735 Spirolog Flow Sensor, Pack of 5 Drager Evita Series

13.(Flow sensor dùng cho máy gây mê giúp thở Drager)
8403735-1 Spirolog Flow Sensor (1 Each) Ventilator Drager Medical8403735-1 Spirolog Flow Sensor (1 Each) Ventilator Drager Medical
8403735-1 Spirolog Flow Sensor (1 Each) Ventilator Drager Medical

14. GE/Versamed iVent 201 Breathing Circuit Individually Packaged. (Direct from Manufacturer, Genuine GE/Versamed product):
M1162026 GE/Versamed iVent 201 Breathing Circuit Individually Packaged. (Direct from Manufacturer, Genuine GE/Versamed product)
15. GE/Versamed iVent 201 Breathing Circuit Case of 20 (Direct from Manufacturer, Genuine GE/Versamed product)
M1171508 GE/Versamed iVent 201 Breathing Circuit Case of 20 (Direct from Manufacturer, Genuine GE/Versamed product)
16. Flow sensor Ohmeda

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK