BÓNG ĐÈN XENON 300W

Bóng đèn xenon 300W

Bóng đèn dùng cho máy nội soi EPX 4400, EPX 4400HD

Bóng đèn dùng cho máy nội soi olympus, fujifilm (fujinon)

Có các loại bóng 150W, 175W, 300W

Giá tốt nhất thị trường

Bóng đèn xenon 300W 

Bóng đèn dùng cho máy nội soi olympus

Có các loại bóng 150W, 175W, 300W

Giá tốt nhất thị trường

Chúng tôi có Tất cả các loại bóng Xenon dùng cho các máy nội soi Tai Mũi Họng, nội soi dạ dày của OSRAM, USHIO, EXCELITAS PERKIN ELMER, OLYMPUS cho các hãng máy nội soi: FUJINON, OLYMPUS, KARL STORZ... 100W, 150W, 175W,180W, 300W

*Cách thay thế bóng đèn xenon cho máy nội soi

- Xác định chính xác model bóng mình thay thế của hãng nào?

Vì mỗi hãng có cách thay thế bóng và reset thời gian hoạt động của bóng khác nhau.

Nếu mình không reset được thời gian sử dụng bóng thì có thay bóng máy cũng không sáng được.

Công việc này đòi hỏi kỹ thuật phải am hiểu về dòng máy này!

Fujinon XL402, XL4400, EPS301, EPX301, EPX302, EPX304, EPX401, FLX2000, FLX300, FLX300A, FLX600 E400
Fujinon EPX 2200 
Oly-m-pus ILX ,CLS, ILV, CLV-A, CVI 
Oly-m-pus XLS(175W) Y-1176 or CLV-A(175W) 
Oly-m-pus CLVS, CLV-S20, CLV-S30, CLV-S40, CV-1, CLV-10, CLV-F10, CLV-20, CLVU20, CLV-U40, CLV-U60, CLV-160, CLV-180, ILX6300 
PentaxEPM3500, EMP3000, EMP3300, LX3000 
Storz 615 B or C Model, Lamp is 615 XE, Lampholder is 615XES, 201320-20, 201320-26, 201315-20 
Storz 300(20133020) 20133206 Lamp Only 
Storz 487B, 487C, 610, 611, 630, 201330-20, 201340-20 
Stryker X6000 1287
Stryker X7000 
Welch-Allyn 49820 1338
Wolf 5052 1177
Wolf 300W Xenon, 5131, 5151XE 1338
Zeiss Superlux 300, Superlux 301 1338
Zeiss Superlux 175 (Y1308) 1339

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK