BÓNG ĐÈN TIỆT TRÙNG CỰC TÍM

Bóng đèn tiệt trùng Sankyo Nhật

Quạt SANYO 109P0424H6D17 24V 0.07A 40*40*20MM

tên loại

Ra nn pu 
điện điện

Kích thước  mm

miệng vàng

(B)

Ra nn pu 
điện dòng

Giết vi khuẩndòng 
đầu ra

Freeze 
cuộc sống

W

Ống dài(L)

Đường kính(D)

Một

W

thời gian

GL4 G4T5

4

134.5

15,5

G5

0,162

0.8

6.000

GL6 G6T5

6

210,5

15,5

G5

0,147

1,7

6.000

GL8 G8T5

8

287

15,5

G5

0.170

2,5

6.000

GL10 G10T8

10

330

25,5

G13

0,230

2,7

6.000

GL15 G15T8

15

436

25,5

G13

0,300

4.9

8.000

GL20 G20T10

20

580

32,5

G13

0,360

7,5

8.000

GL25 G25T8

25

436

25,5

G13

0,600

6,9

8.000

GL30 G30T8

30

893

25,5

G13

0,355

13,4

8.000

GL40 G40T10

40

1.198

32,5

G13

0,420

19,8

8.000

 

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK