BÓNG ĐÈN XENON 150W

Bóng đèn y tế

Dành cho máy nội soi xenon 150W

Hãng tương thích: Fujinon

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

Bóng đèn y tế

Dành cho máy nội soi xenon 150W

Hãng tương thích: Fujinon

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất.

*Cách thay thế bóng đèn xenon cho máy nội soi

- Xác định chính xác model bóng mình thay thế của hãng nào?

Vì mỗi hãng có cách thay thế bóng và reset thời gian hoạt động của bóng khác nhau.

Nếu mình không reset được thời gian sử dụng bóng thì có thay bóng máy cũng không sáng được.

Công việc này đòi hỏi kỹ thuật phải am hiểu về dòng máy này!

Fujinon XL402, XL4400, EPS301, EPX301, EPX302, EPX304, EPX401, FLX2000, FLX300, FLX300A, FLX600 E400
Fujinon EPX 2200 
Oly-m-pus ILX ,CLS, ILV, CLV-A, CVI 
Oly-m-pus XLS(175W) Y-1176 or CLV-A(175W) 
Oly-m-pus CLVS, CLV-S20, CLV-S30, CLV-S40, CV-1, CLV-10, CLV-F10, CLV-20, CLVU20, CLV-U40, CLV-U60, CLV-160, CLV-180, ILX6300 
PentaxEPM3500, EMP3000, EMP3300, LX3000 
Storz 615 B or C Model, Lamp is 615 XE, Lampholder is 615XES, 201320-20, 201320-26, 201315-20 
Storz 300(20133020) 20133206 Lamp Only 
Storz 487B, 487C, 610, 611, 630, 201330-20, 201340-20 
Stryker X6000 1287
Stryker X7000 
Welch-Allyn 49820 1338
Wolf 5052 1177
Wolf 300W Xenon, 5131, 5151XE 1338
Zeiss Superlux 300, Superlux 301 1338
Zeiss Superlux 175 (Y1308) 1339

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK