Vật tư nội soi tiêu hóa

STT

TÊN HÀNG HÓA

HÃNG

ĐVT

1

Kìm sinh thiết

Microtech/ Trung Quốc

Cái

2

Chổi rửa

Microtech/ Trung Quốc

Cái

3

Ngáng miệng

Microtech/ Trung Quốc

Cái

4

Thòng lọng

(Hot Snare)

Microtech/ Trung Quốc

Cái

5

Thòng lọng cắt lạnh (Cold Snare)

Microtech/ Trung Quốc

Cái

6

Clips cầm máu

Microtech/ Trung Quốc

Cái

7

Thắt tĩnh mạch thực quản

Microtech/ Trung Quốc

Cái

8

Kim tiêm cầm máu

Microtech/ Trung Quốc

Cái

9

Đầu thắt Loop

Leomed/ Trung Quốc

Cái

10

Cán kẹp Clips

ShangXian/ Trung Quốc

Cái

11

Nắp kênh sinh thiết

Olympus/ Nhật

cái

12

Ngáng miệng dùng nhiều lần MB142

Olympus/ Nhật

Cái

13

Gắp dị vật cá sấu

Endoaccess/ Đức

Cái

14

Nắp chụp bảo vệ dây soi ( US/Mỹ

Microtech/ Trung Quốc

Cái

15

Chậu ngâm cidec loại 10 lít

BBraun/ Đức

Cái

16

Chậu ngâm cidec 2220

Helthmark/ Mỹ

Cái

17

Bóng đèn xenon 300w

Ushio/Nhật

Cái

18

Dao điện Sutron 120W

Cái

 

 

 

 

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK