Đèn đọc phim Xquang 2 cửa, Model: ZG-2C. Hãng sản xuất: Nanchang Micare Medical Equipment Co., Ltd. Xuất xứ: Trung Quốc

Đèn đọc phim Xquang 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa , 4 cửa

Model: ZG-2C.

Hãng sản xuất: Nanchang Micare Medical Equipment Co., Ltd. Xuất xứ: Trung Quốc
 

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK