Limit switch Z-15GD-B   Omron
Limitswitch SHL-W255   Omron
Núm tác động của nút EMG A165E-LS OMRON
Tiếp điểm của nút EMG A165E-R-24D-02 (DPST-NC) OMRON

3, Limit switch: D2VW-5L3-1M 5A 125-250VAC Omron 02pcs

  Omron
TIMER+ ĐẾ
OMRON H3CR-24-48VAC
  Omron
RELAY+ ĐẾ
OMRON LY2N
8 CHÂN TO-24VAC
  Omron
Sensor cảm biến E3Z-R61   Omron
Sensor EE-SPY412   Omron
2. E3X-DA11-S   Omron
Sensor EE-SX672   Omron

 

Cảm biến từ TPC D-C73K
Sensor gương E3Z-R61 Omron
Quạt FP-108EX-S1-S 17251 17cm AC 220V AC 

NPN nối loại EE-SX670 EE-SX670A EE-SX470  
 

EE-SX671 EE-SX671A EE-SX471  
 

EE-SX672 EE-SX672A EE-SX472  
 

EE-Note SX675 -wired EE-SX670-WR EE-SX671-WR EE-SX672-WR EE-SX675-WR PNP loại đầu nối EE-SX670P EE-SX670R  
EE-SX671P EE-SX671R  
EE-SX672P EE-SX672R 

Cảm biến  Omron E3Z-LS61

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK