XYLANH KHÍ NÉN CJP SMC

xylanh khí nén CJP SMC CJPB4-5 CJPB6-10H4 CJPB10-15 CJPB15-15H4 CJPB4-10 CJPB6-5H6-B CJPB10-10H4 CJPB15-10H4 CJPB4-15 CJPB6-5H4-B CJPB10-5H6 CJPB15-5H6

Cylinder MXQ16L-125AS

xylanh khí nén CJP SMC CJPB4-5 CJPB6-10H4 CJPB10-15 CJPB15-15H4 CJPB4-10 CJPB6-5H6-B CJPB10-10H4 CJPB15-10H4 CJPB4-15 CJPB6-5H4-B CJPB10-5H6 CJPB15-5H6 CY1SG15-200Z cylinder SMC CDM2E20-150AZ-H7BLS CDM2D40-250XC12 CDM2D4030U1N003 CDM2D40-500A CDM2D4052U1Q001 CDM2D40-55-C80L CDM2D40-55ZC80L CDM2D40AD860952 CDM2E20-100 CDM2E20-100A CDM2E20-100AZ CDM2E20-100X339 CDM2E20-100Z CDM2E2010U1M007 CDM2E2010U1P009 CDM2E2012.7U1M9 CDM2E20-125 CDM2E20-125Z CDM2E2013U1O006 CDM2E20-150A CDM2E20-150A93L CDM2E20-150Z CDM2E20-15A CDM2E20-15AZ CDM2E2017U1R005 CDM2E20-20 CDM2E20-200 CDM2E20-200Z CDM2E20-20Z CDM2E20-25 CDM2E20-250 CDM2E20-250Z CDM2E20-25A CDM2E20-25AZ CDM2E2025U1L002 CDM2E2025U1L004 CDM2E2025U1L006 CDM2E20-25Z CDM2E20-30 CDM2E20-30Z CDM2E2032U1S005 CDM2E20-40 CDM2E2040U1P008 CDM2E20-40Z CDM2E20-50 CDM2E20-500Z CDM2E20-50A cylinder CDUJB6-6DM CDM2E20-50AZ …

valve SY5120-5LZD-01   SMC
valve SY5120-3LZD-01   SMC
Valve SY5120-4LZD-01   SMC

1, Cylinder MXQ16L-125AS SMC sl: 02pc

  SMC

2, cylinder CDUJB6-6DM SMC Sl : 02pcs

  SMC
AIR Cylinder : CY1SG15-200Z   SMC
Cylinder CJ2WL16-100   SMC
VALVE SY5120-5LZD-01 24VAC SMC
Cylinder: CDJP2B10-5D   Smc
SMC Electromagnetic Valve
Van điện từ
SY3320-5MZD-C6 SMC
Tubing guide
Ống khí nén trong suốt Φ 6
TU0604C-20 SMC
Tubing guide
Ống khí nén trong suốt Φ 8
TU0805C-20 SMC
Đầu nối khí thẳng
Straight union
KRH06-00 SMC
TU0425B-100   SMC
Đồng hồ áp suất 30A-01N   SMC
Xilanh SMC CDQSB25-20D
Max.press.1.0pa
  SMC
SMC KQ2LF12-02 SMC
SMC TU0604C-20 SMC
Giảm chấn KBM10-50-24C   KYB

 

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK