PIN DÙNG CHO MÁY BƠM TIÊM ĐIỆN TOP 5300 TOP 3300

Pin dùng cho máy bơm tiêm điện TOP-5300 TOP-3300
Type: BP-53
Voltage: 912V
Capacity: 700mAh

0868888927

http://zalo.me/0868888927
FACEBOOK