PHỤ KIỆN HÃNG CHELIC

Phụ kiện chính hãng chelic

CYLINDER MRD15*150
CYLINDER HDZ10
CYLINDER HDF1212
CYLINDER STU10*25
CYLINDER HDZL16
CYLINDER MDX08*20-BM2
CYLINDER MDX12*30-AM2
PLUNGER SAC0806
CYLINDER MDXL08*40-BM2

 

 

MRD 15*150
JD12x10
MDX 12*30-AM2
CYLINDER MQX06*20
MDXL 08*40-BM2
 
MDX 8*20-BM2
MRD 15*150
STU 10*25
 
MQX 06*20
CYLINDER MRD15*150
HDZL 16 

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK