PHẦN MỀM IN TRẢ KẾT QUẢ SOI TAI MŨI HỌNG

Phần mềm giúp chuyển hình ảnh từ máy soi tai mũi họng sang máy tính để in trên máy tính

Giao diện sử dụng dễ dùng, dễ thao tác ....

Phần mềm giúp chuyển hình ảnh từ máy soi tai mũi họng sang máy tính để in trên máy tính

Giao diện sử dụng dễ dùng, dễ thao tác ....

 

Cách kết nối máy soi tai mũi họng sang máy tính

Phần mềm in trả kết quả soi tai mũi họng

Phần mềm kết nối máy soi tai mũi họng sang máy tính

Phần mềm chụp ảnh soi tai mũi họng

0989586268

http://zalo.me/0989586268
FACEBOOK