MÁY GARO HƠI TỰ ĐỘNG 2 KÊNH PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT NAM

MÁY GARO HƠI TỰ ĐỘNG 2 KÊNH PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT NAM

Model​: EASY PUMP G10903

Hãng sx​​: Dessillons & Dutrillaux (Pháp)

Nước sx​​: Pháp

Cấu hình cung cấp gồm:

- Máy chính kèm theo pin ​: 01 cái

- Chân máy di động​​: 01 cái

- Ống dẫn khí màu xanh​: 01 cái

- Ống dẫn khí màu đỏ ​: 01 cái

- Bao hơi đơn tay người lớn (6x46cm)​: 01 cái

- Bao hơi đôi tay người lớn (8x46cm)​: 01 cái

- Bao hơi đơn chân người lớn (10x76cm)​: 01 cái

- Bao hơi đơn chân người lớn (10x107cm) ​: 01 cái

- Bao hơi đôi chân người lớn (10x62cm) ​: 01 cái

- Dây nguồn​​: 01 sợi

0987315855

https://zalo.me/0987315855
FACEBOOK